1.1 Identiteit

Bestuur, directie en medewerkers van het Metzo College geven inhoud aan een school waarin de christelijke tradities herkenbaar zijn. Door middel van gezamenlijke vieringen wordt er aandacht besteed aan christelijke feestdagen zoals Kerstmis.

Hierbij gaan wij uit van:

    de christelijke levensovertuiging;

    wederzijds respect jegens andere levensbeschouwelijke en religieuze 
      overtuigingen;

    de normen en waarden in de hedendaagse maatschappij in   
      overeenstemming met de christelijke en de humanistische traditie.

 

Het Metzo College werkt vanuit vier kernwaarden: autonomie, optimisme, betrouwbaarheid en ontwikkeling. Wij leren leerlingen te durven kiezen. Kiezen is kleur bekennen. Naar jezelf, maar ook naar je omgeving. De toekomst ligt in de handen van de leerling. Zij kunnen het Metzo College gebruiken als springplank naar deze toekomst.