1.2 Leerling en organisatie

We vinden dat iedere leerling recht heeft op een verzorgde school met een prettig leefklimaat en recht op een klas waar hij zich op z’n gemak voelt. Als het nodig is moet een leerling over zichzelf en zijn situatie kunnen praten met iemand die hij vertrouwt. Op schoolniveau besteden we veel aandacht aan verkeersveiligheid, toezicht binnen en buiten de school en bereikbaarheid voor vragen van leerlingen. Allerlei vormen van ruw gedrag, zoals schelden, duwen, schreeuwen of afval op de grond gooien, staan we niet toe. We corrigeren dat onmiddellijk.

 

De mentor is de aangewezen persoon voor een leerling om hulp te vragen. Iedere mentor volgt zijn leerlingen individueel als het gaat om het welzijn van de leerling, de schoolresultaten, de positie in de klas en de hele beleving van de school. De mentor overlegt met de andere docenten tijdens leerlingenbesprekingen. Als een leerling extra steun nodig heeft, worden daar tijdens leerlingenbesprekingen afspraken over gemaakt.

 

Onze school heeft een team ‘leerlingenzorg’. Dat zijn de specialisten in onze school; zij komen in actie als een leerling moeilijkheden heeft die de mentor niet alleen kan oplossen. Alle leerlingen worden bekend gemaakt met de functionarissen leerlingenzorg. Iedereen die aan onze school verbonden is, voelt zich verantwoordelijk voor de hele school en alle leerlingen. Dat betekent ook dat een leerling gecorrigeerd kan worden door een docent of medewerker van wie hij geen les heeft.