4.1 Berekening rapportcijfers leerjaar 1 en 2

Het schooljaar kent drie periodes van circa 13 weken. Na deze periode volgt een rapportvergadering over deze cijfers en een ouderavond. Aan het einde van het jaar krijgen de leerlingen een rapport. Het gemiddelde van alle cijfers vormt het cijfer wat op het rapport komt te staan. 

De cijfers op de rapporten zijn afgerond op één decimaal.