4.2 Overgangsnormen

Tijdens de eindrapportbespreking wordt in de vergadering vastgesteld of een leerling wordt bevorderd of afgewezen voor overgang. De besluiten van deze vergadering zijn bindend. Beroep is alleen mogelijk bij de directeur. 

Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet, wordt besproken. Tijdens de vergadering wordt besloten of deze leerling: 
·         het jaar over mag doen (doubleren) 
·         naar een andere leerweg gaat (van mavo naar kader, of van kader naar basis). 

Bij het berekenen van het gemiddelde, tellen alle vakken even zwaar. Voor het tellen van het aantal onvoldoendes op een rapport, worden de cijfers afgerond op een heel getal. Het afgeronde cijfer 5 telt voor één onvoldoende, een afgeronde 4 voor twee onvoldoendes, een afgeronde 3 voor drie onvoldoendes. Een leerling die zeer goede prestaties levert kan in aanmerking komen voor opstromen (van basis naar kader, of van kader naar mavo).

Leerjaar 1

Overgang van leerjaar 1 naar 2

 

Basis

 

 

Gemiddelde alle vakken minimaal 6

 

Maximaal 4 onvoldoendes op de lijst.

 

Kader

 

 

Gemiddelde alle vakken minimaal 6

 

Maximaal 3 onvoldoendes op de lijst.

 

Mavo

 

Gemiddelde alle vakken
minimaal 6

 

Maximaal 3 onvoldoendes op de 
lijst.

Maximaal 1 onvoldoende voor

Nederlands, Engels, Wiskunde.

 

 

  

Leerjaar 2

Overgang van leerjaar 2 naar 3 

Basis

Gemiddelde

alle vakken*

minimaal 6

Maximaal 4 onvoldoendes op de lijst

Gemiddeld een 6 en maximaal 2 onvoldoenden voor Nederlands, Engels en de profielvakken

Profielvakken Zorg & Welzijn:

Profielvakken Techniek:

Profielvakken E&O en HBR

M&O

Wiskunde

Economie

AG 

Nask1

Wiskunde 

 

Kader

Gemiddelde

alle vakken*

minimaal 6

Maximaal 3 onvoldoendes op de lijst

Gemiddeld een 6 en maximaal 2 onvoldoenden voor Nederlands, Engels en de profielvakken

Profielvakken Zorg & Welzijn:

Profielvakken Techniek:

Profielvakken E&O en HBR

M&O

Wiskunde

Economie

Duits of AG 

Nask1

Wiskunde 

 

Mavo

Gemiddelde

alle vakken*

minimaal 6

Maximaal 3 onvoldoendes op de lijst

Maximaal 2 onvoldoenden voor Nederlands, Engels, Wiskunde en de profielvakken

Profielvakken pakket 1

(Zorg en Techniek):

Profielvakken pakket 2

(Economie):

Natuur- & Scheikunde

Duits

M&O

AG

Economie

 *) Let op: Alle vakken betekent exclusief rekenen!

  

Overgang van leerjaar 3 naar 4

De afgeronde rapportcijfers moeten voldoen aan de volgende eisen:

·     Alle cijfers zijn 6 of hoger;

·    Of... één cijfer is een 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger;

·    Of... één cijfer is een 4 en de andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één cijfer een 7 of hoger is;

·    Of... voor twee vakken is het cijfer een 5 en de overige vakken zijn 6 of hoger waarvan tenminste één cijfer een 7 of hoger is;

·     Er mag geen cijfer afgerond 3 of lager zijn;

·     Het cijfer voor het vak Nederlands mag niet lager zijn dan 4,5 (afgerond 5);

·     CKV en LO moeten worden afgesloten met een V en kan geen compensatie opleveren om over te gaan. Wordt LO aan het eind afgesloten met een O, dan telt dit mee als 1 onvoldoende (een 5).

 

Verder gelden de volgende bepalingen:

1.   Het profiel vak bij Kader en Basis bestaat in leerjaar 4 uit 2 cijfers: het gemiddelde voor het profieldeel en het gemiddelde van de keuzevakken. Daarom tellen we in leerjaar 3 als er geen cijfer staat voor het keuzedeel, het profielcijfer dubbel (een 5 telt dus voor twee vijven, een betekent zonder compensatie: blijven zitten).

2.   Een O (=onvoldoende) voor het vak L.O. is geen criterium voor blijven zitten, maar betekent dat deze leerling tegen de zomervakantie extra lessen moet volgen. Blijft de onvoldoende dan nog staan, dan betekent dit dat dit mee telt als 1 onvoldoende (een 5).

3.   Een O (=onvoldoende) voor CKV is geen criterium voor blijven zitten, maar betekent dat deze leerling in leerjaar 4 het vak CKV geheel in eigen tijd moet overdoen. Er is vlak voor de zomervakantie nog wel de mogelijkheid om de achterstanden in te halen, maar dit gebeurt alleen in eigen tijd en in overleg met de CKV-docent.

4.   In alle gevallen geldt: voldoet een leerling aan de overgangsnorm dan mag een leerling over naar leerjaar 4, voldoet een leerling niet aan de overgangsnorm dan zal de mentor de leerling voordragen voor de rapportbespreking. Na deze vergadering wordt door de mentor contact gezocht met de ouder(s)/verzorger(s) om het advies van de vergadering te bespreken.

 

Opstromen

Wanneer een leerling goed presteert kan opstromen een mogelijkheid zijn. Opstromen gebeurt in de regel alleen aan het eind van het schooljaar, bij de overgang naar een hoger leerjaar. In bijzondere gevallen kan een leerling in de loop van het schooljaar opstromen. In leerjaar 3 of hoger wordt opstromen minder makkelijk of onmogelijk in verband met het starten van het examenprogramma in leerjaar 3. Wij hanteren de volgende normen voor opstromen:

Gemiddelde alle vakken: minimaal 8

Gemiddelde van Nederlands, Engels, Wiskunde: minimaal 8

 

In klas 2 bovendien voldoende resultaten voor de verplichte profielvakken.

Goede inzet en werkhouding