1.3 Onderbouw

De eerste twee leerjaren volgen alle leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zoveel mogelijk dezelfde vakken. De leerlingen van de mavo beroepsgericht hebben een andere lessentabel.

 

In het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze voor een beroepsgerichte opleiding. Natuurlijk bereiden we de leerlingen daarop voor, zij worden geholpen een keuze te maken die bij hen past. In het eerste jaar starten we met een competentiemeter. Deze brengt in beeld waar de leerling goed in is. In de onderbouw brengen we de leerlingen al nadrukkelijk in aanraking met beroepsgerichte elementen. Daarvoor hebben we verschillende vakken geclusterd in leergebieden. Zo zijn de vakken ‘natuurkunde en techniek’ gecombineerd in het leergebied ‘science’.

Biologie en verzorging vormen samen het leergebied ‘mens & omgeving’. In deze leergebieden ervaren de leerlingen hoe praktijk en theorie gecombineerd worden. Voor alle vakken geldt dat we inspelen op de persoonlijke wijze waarop een kind het beste leren kan. In de onderbouw zijn er drie verschillende stromen:

      de mavo als uitvoering van de theoretische leerweg;

      de kaderberoepsgerichte leerweg;

      de basisberoepsgerichte leerweg.