1.4 Bovenbouw

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

In het derde en vierde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, kunnen de leerlingen ongeveer 12 lesuren per week aan het praktijkvak werken dat ze gekozen hebben. Een praktijkvak sluit aan bij het werk dat we in onze samenleving zien.

1.  Bouwen, Wonen en Interieur. Daarbij gaat het om bouw, duurzaamheid, comfort en inrichting.

2.  Produceren, Installeren & Energie. Leerlingen werken aan installaties, gebruiken machines, repareren voertuigen en ontwerpen producten die mensen nodig hebben.

3.  Economie en ondernemen. In deze opleiding leer je hoe bedrijven hun inkomsten, uitgaven en goederen moeten beheren en presenteren. Ook persoonlijk ondernemen heeft een plaats.

4.  Horeca, Bakkerij en Recreatie. In deze opleiding leer je hoe je mensen in een fijne sfeer kunt laten eten, uitgaan en recreëren.

5.  Zorg en Welzijn. De opleiding leert je om mensen te ondersteunen die zorg nodig hebben. Het gaat ook over gezonde leefstijl en persoonlijke uitstraling.

6.  Dienstverlening en Producten. Hier leren leerlingen hoe zij een evenement kunnen organiseren en daarbij moderne media, techniek en zorg en veiligheid inzetten en bewaken. 

Deze opleidingen noemen we profielen. Een leerling kan individuele keuzes maken binnen een profiel. Natuurlijk zijn bepaalde theorievakken nodig of gewenst binnen een profiel.
  

Mavo (ook wel TL)

In deze leerweg staat de theoretische kennis centraal. Daarnaast besteden we veel aandacht aan loopbaanontwikkeling. Tijdens de lessen LOB ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn, hoe ze het beste leren, waar interesses liggen en welke beroepen daarbij passen.

Wel zo prettig! Immers, goed inzicht in wie je bent en een helder beeld van beroepeninteresse zijn medebepalend voor een succesvolle vervolgopleiding.
Het diploma van onze mavo geeft toegang tot het mbo niveau 3/4 en de havo.

 

Profielen op de mavo

Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling voor een vakkenpakket dat past bij de eigen interesse en mogelijkheden. Wij kennen twee vakkenpakketten. Beide pakketten hebben een aantal gemeenschappelijke vakken en vakken die voorbereiden op de profielen in het mbo of de havo.

Gemeenschappelijke vakken zijn:

Nederlands, Engels, Wiskunde, LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding), Maatschappijleer, Burgerschap, CKV (Culturele, Kunstzinnige Vorming) en LO (Lichamelijke Opvoeding).

 

Pakket 1: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en een keuze uit Duits, LO-2 of Tekenen.

Pakket 2: Duits, Economie, Geschiedenis en een keuze uit Biologie, LO-2 of Tekenen

 

Lichamelijke opvoeding (LO2) is een keuzevak waarbij leerlingen zich verdiepen in de sport, maar ook leren organiseren, leiding geven en voor een groep staan. Vaardigheden waarmee ze goed voorbereid zijn op de beroepen van de toekomst. Ook vormt dit vak een mooie aansluiting op sport en bewegen/CIOS.