1.5 Rookbeleid

Per 1 juni 2020 mag er niet meer gerookt worden op het schoolterrein van het Metzo College. Gelukkig hebben we het roken de afgelopen jaren al sterk zien afnemen. Ook in de directe nabijheid van de school willen we het roken ontmoedigen. Tijdens onze lessen geven we voorlichting over de schadelijke gevolgen van roken. We bieden leerlinge ook individuele begeleiding aan om met roken te stoppen.