1.6. Mediatheek

De Mediatheek is een servicepunt voor de leerlingen. Leerlingen kunnen voor diverse zaken naar de mediatheek. 
Leerlingen kunnen er: 
•     leesboeken lenen;
•     in stilte leren en werken;
•     boeken lezen en lenen;
•     tijdschriften en kranten raadplegen;
•     informatie verzamelen voor werkstukken en werkstukken maken en 
       printen;
•     vragen stellen over het schoolwerk;
•     diverse schoolspullen kopen;
•     toetsen inhalen (na overleg met de docent).

De mediatheek is iedere dag geopend voor alle leerlingen binnen onze school. De leerlingen kunnen altijd binnen lopen om iets te vragen. Ook als ze zich niet goed voelen of ziek zijn. Er wordt dan gezorgd voor opvang en eventueel contact gelegd met ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling. Als een leerling verwijderd is uit de les dient hij/zij zich ook te melden in de mediatheek. Hier vindt dan een herstelgesprek plaats en krijgt de leerling de kans zijn kant van het verhaal op papier te zetten. Uiteindelijk zal de leerling weer in gesprek gaan met de docent en weer de les in moeten. De medewerkers van de mediatheek helpen daarbij.