1.9 Computergebruik

Onze school is in het bezit van 850 digitale werkstations. Een groot gedeelte op een vaste plaats, waarvan ongeveer 300 verplaatsbare laptops. We maken regelmatig gebruik van digitale leermiddelen, maar blijven ook boeken, werkboeken en schriften gebruiken. We zien dat leerlingen deze traditionele middelen gebruiken om overzicht te houden en om hun eigen vorm van leren te vinden. Bovendien kunnen ze hun handschrift behouden, wat we belangrijk vinden.

Natuurlijk heeft het gebruik van digitale devices een extra waarde. De leerstof kan aantrekkelijk en actueel aangeboden worden. In de beroepspraktijk gaat ontwerpen en tekenen tegenwoordig met hulp van 3-dimensionale tekenprogramma’s. Bovendien kunnen leerlingen veelzijdig oefenen met digitale programma’s. Maar het belangrijkste is dat zij informatie leren beoordelen die zij op internet vinden.

Mobiele telefoons

Veel leerlingen gebruiken hun mobiele telefoons voor ontspanning en het luisteren naar muziek. We vinden echter dat de aandacht van leerlingen op school niet belemmerd mag worden door hun mobieltje. Daarom worden ze aan het begin van de les ingeleverd en na de les weer meegenomen. Filmen en fotograferen van anderen is in de school en op het schoolterrein niet toegestaan. Als een leerling zijn telefoon misbruikt, kunnen we ouder(s)/verzorger(s) vragen de telefoon tijdelijk niet meer mee te geven naar school.