3.1 Verlof

Als u om een bepaalde reden verlof willen vragen voor uw zoon/dochter, dan kan dit vooraf, in overleg met de medewerker van de mediatheek of via een absentiebriefje. De medewerkers van de mediatheek zullen het verlof dan voor u verwerken. Mocht een leerling langere tijd afwezig zijn of mochten ouder(s)/verzorger(s) verlof willen vragen voor Islamitische feestdagen - zoals het Offerfeest en Suikerfeest - dan moet dit aangevraagd worden bij een functionaris leerlingenzorg.